Krisplan

Krisplan

Heda Ridklubb har antagit en krisplan i händelse av olycka.

RUTINER VID OLYCKSFALL

Vi delar in olycksfall i 3 grupper beroende på olyckans karaktär.

Enklare avfallning = elev som trillar av men som mår förhållandevis bra, de flesta sitter upp och rider igen under samma lektion.

 1. Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga elever står stilla.
 2. Kontrollera att eleven mår ok, andas väl, ej har ont någonstans, kan röra armar, ben, fingrar, kan fästa blicken.
 3. Om eleven vill kan den få sitta upp igen, men är du osäker på elevens hälsotillstånd så är det bättre att eleven inte sitter upp igen utan avvaktar till nästa lektion.
 4. När lektionen är klar, stäm av en extra gång att eleven känner sig ok.
 5. Är eleven yngre så berätta gärna för hämtande förälder att deras barn trillat av.
 6. Skriv upp avfallningen i Xenofon för statistiken.

Avfallning med skada ev. sjukhusbesök som följd

 1. Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga elever står stilla.
 2. Kontrollera att eleven andas, spänn upp ev. hjälm/säkerhetsväst. Se till att eleven ligger stilla.
 3. Bedöm läget för den som har trillat av. Befarar du rygg/nackskador är det viktigt att eleven ej flyttas. Är det armbrott, handledsbrott, sårskada etc så kan eleven nästan alltid flyttas till annan plats, lämpligen teorisalen eller liknande.
 4. Ring ambulans vid rygg/nackskador, håll den skadade varm. Vid armbrott etc så kan man för det mesta åka till sjukhuset i bil.
 5. Om den skadade ej har föräldrar närvarande så är det viktigt att dessa kontaktas om den skadade ej är myndig. Notera om någon närvarande behöver hjälp att bearbeta händelsen.
 6. Se till att du kontaktar den drabbade/föräldrar senare under dagen för att höra hur det gått, alternativt be dem ringa upp dig när de träffat läkaren för att tala om hur det gått.
 7. Informera styrelsen om att olyckan har hänt. Har det varit ambulans på plats så kan ni gärna ringa ovanstående.
 8. Kolla om den drabbade vill ha försäkringspapper att fylla i. OBS! Anmäls enklast vi hemsidan
 9. Skriv upp i Xenofon till statistiken.

Allvarlig olycka / avfallning med allvarlig skada

 1. Vid allvarlig olycka/ avfallning så gäller det att omgående ringa ambulans.
 2. Försök att få igång andning vid behov.
 3. Försök att stoppa blödning vid behov.
 4. Be övriga lämna manegen med hästarna. Ta gärna hjälp av några föräldrar/äldre elever.
 5. Håll den skadade varm.
 6. Kontakta anhöriga
 7. När den drabbade har åkt iväg med ambulansen/så snart som du hinner så kontaktar du nedanstående personer som då hjälper dig med dina frågor och funderingar samt gör en bedömning av hur krishanteringen samt ev. mediakontakt ska lösas.
 8. Notera vilka som varit närvarande vid olyckstillfället och som kan behöva stöd för bearbetning av händelsen.

Bra telefonnummer:

 • Mia 073-364 14 87