Historik

Historik

Heda Ridklubb är en ideell förening och bildades 1969 vid gården Heda i Ljungsbro, Östergötland. I början på 80-talet var man tvungen att finna en ny plats att bedriva verksamheten på eftersom bostadsområdet Brunnby skulle byggas och man inte längre fick vara kvar vid Heda. Efter många turer fick man så arrendera mark av Domänverket/Linköpings kommun och man kunde påbörja arbetet med att bygga ett ridhus vid Kungsbro. Detta var möjligt genom att klubben fick ett lån av Linköpings kommun.

Stallet, som är byggt 1888, fick man bygga om då det vid denna tidpunkt var potatislager. Nuvarande lilla ridhuset var ganska förfallet och behövde också fixas till. Taken behövde bytas, ny elinstallation gjordes samt en mängd andra saker ordnades förutom nybyggnationen.

Tack vare en massa entusiastiska människor i början på 80-talet kan vi alltså rida här på Kungsbro idag!

Från juli 2005 till och med juni 2007 drevs ridskolan av E & J Häst HB under namnet Heda Ridskola, som hade ett arrendekontrakt med klubben. Från 1 juli 2007 driver klubben ridskolan i egen regi. Klubben har det övergripande ansvaret för anläggningen och står också som arrangör för samtliga tävlingar som äger rum inom anläggningen. Marken som anläggningen ligger på ägs idag av en privatperson men arrenderas av klubben.